• Dansk

Kvalitet & miljø

« Tilbage

Miljøet er en del af løsningen

I Styropack tager vi ansvar for at minimere vores produkters miljøbelastning og tænker miljøet ind i alle aspekter. Vi tager ansvar for minimering af ressourceforbrug og sikrer løbende forbedringer i vores produkter og processer således miljøet påvirkes mindst muligt.

 

Vi har styr på miljøeffekterne

EPS råvaren indeholder 94 % polystyren og 6 % pentan. EPS er et plastprodukt udvundet gennem olieraffinering.

 

I EPS findes styren i formen polystyren, som er en inaktiv forbindelse. Derfor bliver der ikke frigjort styren under opskumning og støbning.

Pentan anvendes som ekspansionsmiddel i EPS råvaren. Pentan forekommer i naturen og bliver nedbrudt af sollys til CO2 og vanddampe. Det endelige EPS produkt frigiver ikke pentan og indeholder 98 % luft og 2 % polystyren.

 

Lav miljøpåvirkning i fremstillingen

Den eneste miljøpåvirkning i produktionen er energiforbruget (naturgas og el) til maskinernes vanddampforbrug, der skal opskumme og formstøbe materialet.

 

Overskudsvarme fra produktionen går til rumopvarmning på virksomheden.

 

Styropack A/S's nøgletal på naturgas og el er løbende reduceret siden 2001.

 

index

 

EPS bliver indsamlet og genanvendt

EPS belaster ikke miljøet mere end f.eks. pap og andre plastmaterialer.

 

EPS kan genbruges og forbrændes.

Størstedelen af de industrialiserede lande har indført EPS bortskaffelses- og returtagningsordninger.

 

Genanvendelse af brugt EPS

Genanvendelse-af-brugt-EPS_3

 

Genanvendelse af rent EPS

Genanvendelse-af-rent-EPS_2

 

Styropack deltager i flere indsamlingsordninger. Bl.a. igennem plastindustrien i Danmark, som tilbyder indsamling af brugt EPS hos alle
danske industrivirksomheder, der er tilsluttet ordningen.

 

Miljøet har høj prioritet for os

Det er vigtigt for os, at vores produktion sker ved så lav miljøpåvirkning som muligt, hvorfor vi i vores processer kontinuerligt har fokus på forbedringer af miljøet og minimering af energi- og materialeforbrug.

5 gange har vi modtaget det grønne flag som anerkendelse på vores miljøarbejde – Miljønetværk Syd. Derudover er vi certificeret af Dansk Standard iht. OHSAS 18001 og ISO9001.

 

Du får høj kvalitet i alle funktioner fra forespørgsel til levering

Styropack producerer og leverer EPS og EPP produkter, hvor kvaliteten altid skal leve op
til dine forventninger, både når det gælder standardvarer og specialløsninger.

 

Produkterne gennemgår en visuel kontrol inden pakning. Hvis du stiller krav
til tolerancer på emner, kontrollerer vi også disse.

 

For produkter, der sælges som isolering, er der krav til tests og
kontrolordninger. Hvis du ønsker CE-mærkning, foretager vi denne
i henhold til den Europæiske standard DS/EN 13163. I CE-mærkningen er bl.a. indeholdt en beregning af varmeledningsevnen.