• Dansk

Miljøet er en del af løsningen

I Styropack tager vi ansvar for at minimere emballagens miljøbelastning og tænker miljøet ind i alle aspekter.

  • Udvikling af nye emballager
  • Reducering og bortskaffelse af restaffald
  • Åbent samarbejde med myndighederne

 

Der er styr på miljøeffekterne

EPS råvaren indeholder 94 % polystyren og 6 % pentan. EPS er et plastprodukt udvundet gennem olieraffinering.

I EPS findes styren i formen polystyren, som er en inaktiv forbindelse. Derfor bliver der ikke frigjort styren under opskumning og støbning.

Ved skæring med glødetråd i EPS kan der frigøres små mængder styren, der ligger langt under Arbejdstilsynets grænseværdi.

Pentan anvendes som ekspansionsmiddel i EPS råvaren. Størstedelen af pentanen forsvinder ud af materialet kort efter opskumning. Pentan forekommer i naturen og bliver nedbrudt af sollys til CO2 og vanddampe. Det endelige EPS produkt frigiver ikke pentan og indeholder 98 % luft og 2 % polystyren.

 

Miljøpåvirkning i fremstillingen

EPS-råvaren ekspanderes (opskummes) med vanddamp til den ønskede vægtfylde. Herefter bliver den formstøbt i aluminiumsforme med yderligere tilførsel af vanddamp. Eneste miljøpåvirkning i produktionen er således energiforbruget (naturgas og el) til maskinerne, der skal opskumme og formstøbe materialet.

Overskudsvarme fra produktionen går til rumopvarmning på virksomheden.

Styropack A/S's nøgletal på naturgas og el er løbende reduceret siden 2001.

Farven til silketryk er vandbaseret, hvorved vi undgår opløsningsmidler i arbejdsmiljøet.

 

index

 

EPS kan genbruges – og brændes til sidst

EPS belaster ikke miljøet mere end f.eks. pap og andre plastmaterialer.

EPS kan genbruges og forbrændes. I EU er målsætningen at 22,5% af alt plastemballage skal genanvendes årligt.

I dag anvendes 5% af verdens samlede olieforbrug til plastprodukter.

I Vesteuropa udgør det samlede plastaffald 7% af alt affald. Af plastaffaldet udgør EPS 1,5%.

Størstedelen af de industrialiserede lande har indført EPS bortskaffelses- og returtagningsordninger.

 

Genanvendelse af brugt EPS

Genanvendelse-af-brugt-EPS_3

 

Genanvendelse af rent EPS

Genanvendelse-af-rent-EPS_2

 

EPS bliver indsamlet til genbrug

Styropack deltager i flere indsamlingsordninger. Det drejer sig om:

Plastindustrien i Danmark som tilbyder indsamling af brugt EPS hos alle
danske industrivirksomheder, der er tilsluttet ordningen.

 

STYREF, der er en organisation etableret af udvalgte europæiske
EPS producenter til indsamling af brugte EPS fiskekasser i Tyskland.

 

EPS Gardentrays, som er en organisation etableret af udvalgte
europæiske EPS producenter til indsamling af brugte EPS gartneri-
emballager i Tyskland og Benelux landene.

 

Miljøet har høj prioritet

Styropack udarbejder miljøredegørelse – Miljønetværk Syd.
Vi har forpligtet os til at lave løbende forbedringer i forhold til arbejdsmiljøet.

5 gange har vi modtaget det grønne flag som anerkendelse på vores miljøarbejde – Miljønetværk Syd. Derudover er vi certificeret af Dansk Standard iht OHSAS 18001 siden 2005.

 

Du får høj kvalitet i alle funktioner fra forespørgsel til levering

Styropack leverer EPS og EPP produkter, hvor kvaliteten altid skal leve op
til dine forventninger, både når det gælder standardvarer og specialløsninger.

 

Produkterne gennemgår en visuel kontrol inden pakning. Hvis du stiller krav
til tolerancer på emner, kontrollerer vi også disse.

 

For produkter, der sælges som isolering, er der krav til tests og
kontrolordninger. Hvis du ønsker CE-mærkning, foretager vi denne
i henhold til den Europæiske standard DS/EN 13163. I CE-mærkningen er bl.a. indeholdt en beregning af varmeledningsevnen.